Yaşamak şakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
          bir sincap gibi mesela,
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
          yani bütün işin gücün yaşamak olacak.

 

Nazım Hikmet RAN

    2002 yılının 100. doğum yıldönümü olması nedeniyle Nazım Hikmet ile ilgili materyala özel bir ilgi uluslararası çapta artmaya başladı. Bilindiği gibi Nazım Hikmet dünya çapında ama özellikle sosyalist ülkelerde ve birçok Üçüncü Dünya ülkesinde oldukça tanınmış devrimci bir ozan. Bu ilgi geç de olsa Türkiye'de de artmaya başladı. Bu denli büyük bir ozanın kendi ülkesinde geç tanınması kuşkusuz çok acı bir olay. Özellikle sağ çevrelerin geçmişte yaşadıkları Nazım Hikmet'i 'tanımak' için attıkları utangaç adımlar, o'nu devrimci, enternasyonalist kişiliğinden tümüyle arındırmaya yönelik çabaları ibret verici bir olay. Halbuki Nazım'ın devrimci yaşamı ve mücadelesiyle sanatı etle tırnak gibi içiçe geçmiş durumdadır. Devrimci yaşamı yadsındığı zaman Nazım'dan geriye bir şey kalmaz.

    Milli Kütüphane olarak Dünya Kütüphanelerinde yer alan Nazım Hikmet ile ilgili veya kendisinin hazırlamış olduğu eserlerin bilgilerini burada toplamaya çalıştık.
Okuyucu ve araştırmacıların bundan faydalanabilmeleri için kütüphanemiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.