Yahya Kemal BEYATLI

(1884 - 1958)


Bu bibliyografya YAHYA KEMAL BEYATLI’nın ölümünün 50. yılı dolayısıyla hazırlanmıştır.

Büyük Şairimiz Yahya Kemal Beyatlı, ölümünün 50. yılı nedeniyle 2008 yılında çeşitli etkinliklerle anılmıştır. Bu anlayışla Milli Kütüphane de şairimizle ilgili olarak bu bibliyografyayı hazırlamıştır.

Bibliyografya hazırlanırken Milli Kütüphane veri tabanındaki kayıtlar taranıp tespit edilmiş, üniversite ve kurum kütüphaneleriyle iletişim kurulmuş ve o kütüphanelerin konuyla ilgili künyeleri tespit edilmiştir. Makale künyeleri için veri tabanımızdaki Makale Tarama Programı ve Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası (1923-1999) programlarından yararlanılmıştır.

Birden fazla kurumda bulunan aynı esere ait bibliyografik kayıtlar, Milli Kütüphane’de varsa Kütüphanemizin Veri Tabanındaki biçimiyle, yoksa kurallara en uygun ve en fazla bibliyografik bilgi içeren künyeye göre verilmiştir.

Bibliyografya, •Yahya Kemal Beyatlı tarafından yazılan eserler, •hakkında yazılan eserler, •kitap dışı materyaller ve •makaleler olmak üzere 4 bölüm halindedir. Ayrıca bibliyografik kayıtlara ulaşmayı kolaylaştıran yazar ve eser adları dizinine de yer verilmiştir.


Bibliyografyanın bu konuda araştırma yapacaklara yararlı olacağı düşüncesindeyiz. 23/07/2009 tarihinden itibaren 47,940 kişi ziyaret etmiştir. Detayı...