No
Dil
Eser Adı
Yazar Adı
Yayın Yeri
Yayın Yılı
 
132
Rusça
Poznaniye İstinı
İsay Şouloviç Davıdov
NewYork
2004
İncele
131
Farsça
Edvar-i Fikh
Mahmûd Şehbanî
Tahran
1990
İncele
133
Rusça
Materialı İ Soobşçeniya Po Fondam Otdela Rukopisnoy İ Redkoy Knigi Biblioteki Rossiyskoy Akademii Nauk
 
Sankt Peterburg
1994
İncele
134
Bulgarca
Avtobiografiçni Razkazi
Rositsa Batalova
Sofya
1995
İncele
135
Rusça
Rossiya, Zapad İ Musulmanskiy Vostok V Kolonialnuyu Epohu
 
Sankt-Peterburg
1996
İncele
136
Azerice
XVIII Esirde Azerbaycan Erazisinde Ermeni Dövleti Yaradılması Cehdleri
Güntekin Necefli
Bakü
2007
İncele
137
Rusça
Prestupleniya armyanskih terroristiçeskih i banditskih formirovaniy protiv çeloveçestva (XIX-XXI VV.)
 
Bakü
2002
İncele
138
Arapça
el-Mecelletu't-Tarihiyyeti'l-Misriyyeti
 
Kahire
2007
İncele
139
Arapça
el-Muğni
Muvaffakuddin Ebi Muhammed Abdullah bin Ahmed bin Muhammed bin Kudame el-Makdisî el-Cemmailî ed-Dimaşkî es-Salihî el-Hanbelî
Riyad
1999
İncele
140
Arapça
ed-Dau ve'd-Devau
İbn-i Kayyim el-Cevzî
Riyad
1999
İncele
141
Ukrayna Dili
Mittsi Ukraini Entsiklopediçniy Dovi Dnik
 
Kiev
1992
İncele
142
Arapça
Yevmiyat Yusuf úanime Rihlatun ila Avruba
Yusuf Rizkullah úanime
 
 
İncele
143
Arapça
el-Muğni
Muvaffakuddin Ebi Muhammed Abdullah bin Ahmed bin Muhammed bin Kudame el-Makdisî el-Cemmailî ed-Dimaşkî es-Salihî el-Hanbelî
Riyad
1999
İncele
144
Arapça
Mecmuatu't-Tevhîd
 
Riyad
1999
İncele
145
Arapça
el-Meliku Abdulazîz eş-Şahsiyyetu ve'l-Kiyadetu
İbrahim bin Abdullah es-Semârî
Riyad
1999
İncele
146
Arapça
Atatürk
Muhammed Sabîh
Kahire
 
İncele
147
Arapça
el-Alakatu’l-Arabiyyeti’t-Turkiyyeti min Manzûrin Turkî
 
 
1993
İncele
148
Rusça
Emel (Stremleniye) No:1; Stati İ Dokumantı Ob İstorii......v SSSR
 
USA
1997
İncele
149
Farsça
šlâm o Temeddon-i Diyriyne-yi An
İrec Efsâr Sistânî
Tahran
1994
İncele
150
Arapça
er-Risaletu'l-Kuşeyrîyye Fî İ'lmi't-Tasavvufi
Ebi'l-Kasim Abdulkerîm bin Havazin el-Kuşeyrî en-Neysabûrî
Beyrut
1993
İncele
İlk  Önceki  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 Sonraki  Son       Kayıt 121 - 140 / 6568